مهندسین اندیشمند برق اصفهان

Go to content

Main menu:

از بدو تاسیس ، همکاری این شرکت با شرکت های برق منطقه ای اصفهان ، شرکت های توزیع برق استان اصفهان ، شهرستان اصفهان و استان چهار محال و بختیاری  و نیز خارج از آن ، انجام پذیرفته است.
خدمات و محصولات این شرکت شامل :
 
سیستم جامع مشترکین شامل فروش انرژی ، فروش انشعاب و خدمات پس از فروش می باشند.
سیستم جامع ایمنی کار در شبکه های توزیع برق
 
سیستم جامع امنیت هوشمند
 
خدمات سخت افزار ی ، شبکه اینترنت ، پشتیبانی و سرویس و نگهداری تجهیزات کامپیوتری
 
Back to content | Back to main menu